Přepravy ADR
 • Vozidla jsou přestavěny dle normy ADR na EX II/III certifikaci,
 • řidiči proškoleni s platnými ADR průkazy,
 • firemní bezpečnostní ADR poradce,
 • sledovací GPS modul.

Třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR

 • Třída 1 – Výbušné látky a předměty
 • Třída 2 – Plyny
 • Třída 3 – Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 – Samozápalné látky
 • Třída 4.3 – Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • Třída 5.1 – Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 – Organické peroxidy
 • Třída 6.1 – Jedovaté látky
 • Třída 6.2 – Infekční látky
 • Třída 7 – Radioaktivní látky
 • Třída 8 – Žíravé látky
 • Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty